Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 14:40

Αρχική Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση module Διασύνδεσης με WooCommerce

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Διασύνδεση με WooCommerce (Module: PE.00.117)

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η περιγραφή των βασικών Ρυθμίσεων και της Λειτουργίας του module "Επικοινωνία με WooCommerce" στο Pegasus Web App.

Οι βασικές δυνατότητες του module είναι οι εξής:

 • Δυνατότητα αντιστοίχισης προιόντων Woocommerce με προϊόντα αποθήκης του Pegasus WebApp
 • Αποστολή & Ενημέρωση προϊόντων Woocommerce με τις αλλαγές της Αποθήκης του Pegasus Web App.
  • Ενημέρωση τιμής
  • Ενημέρωση ονόματος προϊόντος
  • Ενημέρωση περιγραφής
  • Ενημέρωση σύντομης περιγραφής
  • Ενημέρωση εμφάνισης στο site
  • Ενημέρωση SKU πεδίου
  • Ενημέρωση Φωτογραφιών προϊόντων
  • Ενημέρωση διαθεσιμότητας
   • Με πραγματικό αριθμό τεμαχίων
   • Με κατάστασεις Woocommerce (In stock , Out of stock , Available to order)
 • Αυτόματη αντιστοίχιση παραγγελιών Woocommerce με Παραγγελίες Πελάτη του Pegasus WebApp
 • Δεν ενημερώνεται η ομαδοποίηση των ειδών στο Woo από το WebApp. Η κατηγοριοποίηση των ειδών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από την πλατφόρμα του Woocommerce.
 • Δεν ενημερώνονται οι προμηθευτές των ειδών στο WooCommerce από το Pegasus Web App.
 • Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας όλων των προϊόντων του WooCommerce στο Pegasus Web App. Πέρα από την αρχική δημιουργία, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση των ειδών της αποθήκης του Pegasus Web App από τα προϊόντα του WooCommerce.

Δείτε επίσης:
- FAQ: Συνήθεις ερωτήσεις για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του Woocommerce module
- Διασύνδεση με WooCommerce: Λειτουργία και Αυτοματισμοί

1. Απαραίτητες Ρυθμίσεις στην πλατφόρμα του WooCommerce πριν τη Διασύνδεση με το Pegasus Web App.

Οι πρώτες ρυθμίσεις για τη διασύνδεση πρέπει να γίνουν στην πλατφόρμα του WooCommerce.
Δείτε τις οδηγίες Απαραίτητες ρυθμίσεις στην πλατφόρμα του WooCommerce ΠΡΙΝ την σύνδεση με το Pegasus Web App.

2. Ρυθμίσεις στο Pegasus Web App

Μπορούμε να συνδέσουμε ένα ή παραπάνω WooCommerce sites σε ένα Pegasus Web App. Για κάθε ένα site, ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

Βασικές Ρυθμίσεις ανά Ιστοσελίδα Woocommerce
[Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Διασύνδεση με WooCommerce->Woocommerce Ιστοσελίδες]

Εισάγουμε το URL του WooCommerce , το Consumer Key και το Consumer Secret.
Το Consumer Key και το Consumer Secret παράγονται μέσα από την πλατφόρμα του WooCommerce όπως περιγράφουμε στις Απαραίτητες ρυθμίσεις στην πλατφόρμα του WooCommerce ΠΡΙΝ την σύνδεση με το Pegasus Web App.

 • URL Woocommerce: Της μορφής <http(s)://[myshop.com]> , όπου το [myshop.com] το domain σας
 • Consumer Key: ck_**************
 • Consumer Secret: cs_**************

Χαρακτηριστικά Χρώμα-Μέγεθος
Τα μόνα attributes που συμμετέχουν στη διασύνδεση Pegasus Web App - WooCommerce είναι το Χρώμα και το Μέγεθος. Το ID του χρώματος στο WooCommerce είναι πάντα Color και του μεγέθους πάντα Size.

 • ID Χαρ. Χρώμα σε Woocommerce: Το αφήνετε 0. Θα χρειαστεί να το αλλάξετε μόνο εφόσον έχετε δημιουργημένο ήδη στο WooCommerce κάποιο attribute με το όνομα Color.
 • ID Χαρ. Μέγεθος σε Woocommerce: Το αφήνετε 0. Θα χρειαστεί να το αλλάξετε μόνο εφόσον έχετε δημιουργημένο ήδη στο WooCommerce κάποιο attribute με το όνομα Size.

Ενημέρωση ειδών από το Pegasus Web App στο WooCommerce
Πάλι από την επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Hermes: Διασύνδεση με WooCommerce->Woocommerce Ιστοσελίδες], μπορούμε να επιλέξουμε ποια από τα στοιχεία του Pegasus Web App θα στέλνονται στο WooCommerce.

 • Αυτόματη Δημιουργία προϊόντων στο Woocommerce e-shop: Αν το τσεκάρουμε, τότε τα νέα προϊόντα στο Pegasus Web App θα δημιουργούνται και στο WooCommerce. Αφορά μόνο στα προιόντα του Pegasus Web App που έχουν τσεκαρισμένο το "Εμφανίζεται στο Internet"
 • Αποστολή Φωτογραφιών: Μπορούμε να επιλέξουμε να γινεται μόνο σε νέα προϊόντα, σε όλα ή να μην γίνεται καθόλου η αποστολή φωτογραφιών προϊόντων σε WooCommerce.
 • Αποστολή Συνδυασμών Χρωμάτων-Μεγεθών: Αν το τσεκάρουμε, τότε θα γίνεται αποστολή των συνδυασμών Χρώματος-Μεγέθους.
 • Ενημέρωση "Τιμής": Μπορούμε να επιλέξουμε να ενημερώνεται μόνο σε νέα προϊόντα, σε όλα ή να μην ενημερώνεται καθόλου. Η τιμή του είδους στο Pegasus Web App θα ενημερώνει την Κανονική Τιμή του προϊόντος στο WooCommerce.
 • Τιμοκατάλογος: Αν ενημερώνεται η τιμή του προϊόντος στο WooCommerce θα χρησιμοποίεται το αντίστοιχο πεδίο τιμής στο Pegasus Web App, σύμφωνα με την επιλογή τιμοκαταλόγου.
 • Ενημέρωση "Περιγραφή": Μπορούμε να επιλέξουμε να ενημερώνεται μόνο σε νέα προϊόντα, σε όλα ή να μην ενημερώνεται καθόλου. Η Περιγραφή του είδους στο Pegasus Web App θα ενημέρωνει τo Ονομα προιόντος στο WooCommerce.
 • Ενημέρωση "Συνοπτική Περιγραφή": Μπορούμε να επιλέξουμε να ενημερώνεται μόνο σε νέα προϊόντα, σε όλα ή να μην ενημερώνεται καθόλου. Η Συνοπτική Περιγραφή του είδους στο Pegasus Web App θα ενημέρωνει την Περιγραφή του προιόντος στο WooCommerce.
 • Ενημέρωση "Περιγραφή 2": Μπορούμε να επιλέξουμε να ενημερώνεται μόνο σε νέα προϊόντα, σε όλα ή να μην ενημερώνεται καθόλου.Η Περιγραφή 2 του είδους στο Pegasus Web App θα ενημερώνει την Συντομη περιγραφή του προιόντος στο WooCommerce.
 • Ενημέρωση "Εμφανίζεται στο Internet": Μπορούμε να επιλέξουμε να ενημερώνεται μόνο σε νέα προϊόντα, σε όλα ή να μην ενημερώνεται καθόλου. Το τσεκ Εμφανίζεται στο Internet του είδους στο Pegasus Web App θα ενημερώνει την Ορατότητα του προιόντος στο WooCommerce.
 • Ενημέρωση "Βάρος": Μπορούμε να επιλέξουμε να ενημερώνεται μόνο σε νέα προϊόντα, σε όλα ή να μην ενημερώνεται καθόλου. Το Βάρος του είδους στο Pegasus Web App θα ενημερώνει την Βάρος του προιόντος στο WooCommerce.
 • Ενημέρωση SKU: Ενημερώνει το SKU στο WooCommerce με ένα από τα παρακάτω πεδία της οθόνης [Είδη Αποθήκης]: Barcode ή Αντιστοιχία ή Κωδικό Προϊόντος ή να μην ενημερώνεται καθόλου.
  Σημείωση: εφόσον επιλέξετε να ενημερώνει τον [Κωδικό Είδους], η τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 14 χαρακτήρες, αλλιώς το είδος δεν θα δημιουργηθεί στην εφαρμογή Pegasus Web App.

Παραλαβή Παραγγελιών από το WooCommerce στο Pegasus Web App
Εδώ ορίζουμε τα στοιχεία που θα παίρνει μία παραγγελία όταν καταχωρείται στο Pegasus Web App από το WooCommerce.

 • Κατάσταση παραγγελιών από Woocommerce: Μία νέα παραγγελία από το WooCommerce στο Pegasus Web App θα λαμβάνει αυτήν την κατάσταση. π.χ.Μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα κατάσταση "Νέα Παραγγελία από WooCommerce"
 • Είδος Μεταφορικών: Τα μεταφορικά του WooCommerce θα καταχωρηθούν ως είδος στην παραγγελία του Pegasus Web App. Εδώ ορίζετε το είδος αυτό. π.χ. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα είδος "Κόστος Μεταφορικών" στην αποθήκη σας.
 • Είδος Εξόδων: Τα έξοδα της παραγγελίας όπως είναι η "Αντικαταβολή" θα καταχωρηθούν ως είδος στην παραγγελία του Pegasus Web App. Εδώ όρίζετε το είδος αυτό π.χ Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα είδος "Έξοδα Παραγγελίας" στην αποθήκη σας.

  Σημαντική σημείωση: Τα είδη που θα δημιουργήσετε για τα μεταφορικά και τα έξοδα δεν θα πρέπει να έχουν τσεκαρισμένο το [εμφανίζεται στο internet] ώστε να εμφανιστούν προς επιλογή.
 • Προεπιλεγμένο Παραστατικό Πελάτη: Ο τύπος παραστατικού που θα χρησιμοποιείται για τις νέες παραγγελίας. π.χ. Μπορεί να είναι "Απόδειξη Λιανικής Πώλησης"

Plugin Checkout Field Editor for WooCommerce

Το plugin Checkout Field Editor στέλνει στο Pegasus Web App δύο extra πεδία:

 • general_voucher
 • billing_vat

Προαιρετικά, μπορούμε να ενημερώνουμε κάποιο Παραμετρικό πεδίο της παραγγελίας με το general_voucher.
Εδώ επιλέγετε το παραμετρικό πεδίο από την παραγγελία που σας ενδιαφέρει.

Αυτοματισμός: "Δημιουργία προϊόντων Woocommerce σε Pegasus WebApp"

 • Πρόθεμα κωδικού προϊόντος: Εισάγουμε το πρόθεμα που θέλουμε να έχει ο κωδικός των προϊόντων που εισάγονται στην αποθήκη του Pegasus WebApp, με την εκτέλεση του αυτοματισμού "Δημιουργία προϊόντων Woocommerce σε Pegasus WebApp".
 • Πλήθος ψηφίων αρίθμησης: Συμπληρώνουμε το πλήθος των ψηφίων που θέλουμε να υπάρχει μετά το πρόθεμα

Ρυθμίσεις στο WooCommerce (πληροφοριακά πεδία)

Στοιχεία WooCommerce FTP
Εισάγετε τις πληροφορίες σε περίπτωση που θέλετε να στέλνετε φωτογραφίες από το Pegasus Web App στο WooCommerce. Για την αποστολή των φωτογραφιών στο WooCommerce, θα χρειαστούμε έναν ftp account που θα δείχνει στον κεντρικό φάκελο του WooCommerce site. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία σύνδεσης με κλικ στο button [Έλεγχος FTP].

Σημείωση, αν καταχωρήσετε/τροποποιήσετε τα στοιχεία ftp σύνδεσης, θα πρέπει να κάνετε πρώτα αποθήκευση και μετά να δοκιμάσετε τη σύνδεση με το συγκεκριμένο button. 

O λογαριασμός FTP που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να έχει ως βασικό κατάλογο τον καταλόγο εγκατάστασης του Wordpress, δηλαδή μετά την σύνδεση FTP να βλέπετε τους παρακάτω φακέλους όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Αποστολή Διαθεσιμότητας απο το Pegasus Web App στο WooCommerce
Υπάρχουν 2 τρόποι υπολογισμού και της διαθεσιμότητας των ειδών:
1. Πραγματική διαθεσιμότητα με βάση το Υπόλοιπο του Είδους
2. Ορισμός διαθεσιμότητας με βάση τις καταστάσεις του WooCommerce.

 • Διαθεσιμότητα**:
  • Πραγματικός αριθμός τεμαχίων: Ενημερώνει το προϊόν του Woocommerce με τον αριθμό τεμαχίων.
  • Βασικές καταστάσεις Woocommerce :
   • In Stock: Σε στοκ.
   • Out of stock: Χωρίς στοκ.
   • On backorder: Διαθέσιμο για παραγγελία
 • Αποθ. χώροι: Ορίζουμε τους αποθηκευτικούς χώρους από όπου θα ενημερώνεται το stock σε περίπτωση που έχουμε επιλέξει να λειτουργει η διαθεσιμότητα με πραγματικό αριθμό κομματιών.
 • Αφαίρεση δεσμεύσεων Παραγγελιών από το πραγματικό Υπόλοιπο: Υπολογισμός δεσμεύμενων στον υπολογισμό του στοκ.

**Αν επιλεγεί ως τρόπος ενημέρωσης του stock με τις Βασικές καταστάσεις Woocommerce τότε στην οθόνη [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Hermes: Διασύνδεση με WooCommerce->Woocommerce Διαχείριση στοκ], πρέπει να γίνει η ανάλογη παραμετροποίηση όπως περιγράφεται στο 3.Woocommerce Διαχείριση stock.

3. Woocommerce Διαχείριση stock
Εφόσον ενημερώνουμε την διαθεσιμότητα του Woocommerce από τις Καταστάσεις Stock, θα πρέπει στην επιλογη [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Ηermes Modules->Hermes: Διασύνδεση με WooCommerce->Woocommerce Διαχείριση στοκ] να δημιουργήσουμε μία εγγραφή για κάθε πιθανή κατάσταση.

Ένα είδος αντιστοιχίζεται σε μία κατάσταση Stock εφόσον το Υπολοιπό του είναι ανάμεσα στο "Από (ΤΜΧ)", "Μέχρι(ΤΜΧ)" και εφόσον το "Ημέρες Παράδοσης Από Προμηθευτή (Από)" μέσα στο είδος της αποθήκης είναι ανάμεσα στα "Από ημέρες παράδοσης Προμηθευτή", "Έως ημέρες παράδοσης Προμηθευτή" που ορίζετε μέσα στην Κατάσταση Stock

Ένα σενάριο λειτουργίας:

 • Αν ένα είδος δεν έχει υπόλοιπο στην αποθήκη, αλλά μπορούμε να το πάρουμε από τον προμηθευτή από 10 μέρες, θα θέλαμε να το εμφανίσουμε On Backorder.
 • Αν ένα είδος δεν έχει υπόλοιπο στην αποθήκη, και θα χρειαστούν πάνω από 10 μέρες να το παραλάβουμε από τον προμηθευτή μας, θα θέλαμε να το εμφανίσουμε Out of Stock.
 • Αν ένα είδος έχει υπόλοιπο στην αποθήκη μας, θα θέλαμε να φαίνεται πάντα In stock.

Για αυτό το σενάριο, οι καταστάσεις stock θα ήταν:
Κατάσταση Stock: Out of stock
Από - Μέχρι ΤΜΧ: -9999 , 0
Από ημέρες παράδοσης - Μέχρι ημέρες παράδοσης: -9999 , 0

Κατάσταση Stock: In stock
Από - Μέχρι ΤΜΧ: 1 , 99999
Από ημέρες παράδοσης - Μέχρι ημέρες παράδοσης: -9999 , 9999

Κατάσταση Stock: On Backorder
Από - Μέχρι ΤΜΧ: -9999 , 0
Από ημέρες παράδοσης - Μέχρι ημέρες παράδοσης: 1 , 10

Θέλετε τοπικό λογισμικό? - Σας προτείνουμε Pegasus ERP!

Η εφαρμογή Μηχανογράφησης που αναζητάς είναι εδώ! Pegasus μElite: Η Οικονομικότερη Και Αξιόπιστη Λύση Για Το myData Και Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

 • Απεριόριστες θέσεις εργασίας.
 • Αυτόματη διασύνδεση με Γ.Γ.Π για αναζήτηση στοιχείων με το Α.Φ.Μ. 
 • Εύκολη δημιουργία και αποστολή παραστατικών στο myData.
 • Εύκολη αναβάθμιση προγράμματος χωρίς επέμβαση τεχνικού.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω συστήματος ticketing στην ΤΕΣΑΕ.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από InfoGate
 • Μόνο 149€ και με δώρο το πρώτο ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης

Θέλετε διαδικτυακό ERP? - Έχουμε την λύση...Pegasus Web App ERP

Η εφαρμογή Μηχανογράφησης που δουλεύεις από όπου και αν βρίσκεσαι κάθε στιγμή! Pegasus Web App: Η Οικονομικότερη Και Αξιόπιστη Λύση Για Το myData Και Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

 • Απεριόριστοι χρήστες και δυνατότητα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου
 • Αυτόματη διασύνδεση με Γ.Γ.Π για αναζήτηση στοιχείων με το Α.Φ.Μ. 
 • Εύκολη δημιουργία και αποστολή παραστατικών στο myData.
 • Αυτόματη αναβάθμιση προγράμματος χωρίς επέμβαση τεχνικού.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω συστήματος ticketing στην ΤΕΣΑΕ.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από InfoGate
 • Μόνο 149€ και με δώρο το πρώτο ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης

Διαβάστηκε 434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 16:04
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια