Εγκατάσταση Λειτουργικού

Στην InfoGate μπορούμε να κάνουμε format και καθαρή εγκατάσταση λειτουργικού. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την πλήρη διαγραφή δεδομένων (format), δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα αρχεία σε δικό μας ή δικό σας αποθηκευτικό μέσο. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού γίνεται επαναφορά όλων των αρχείων σας στις αρχικές θέσεις. 

Δωρεάν Διαγνωστικός Έλεγχος

Πριν οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης Windows κάνουμε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο υλικού ώστε να επιβεβαιώσουμε την άριστη λειτουργία του φορητού ή σταθερού υπολογιστή. Αυτό σημαίνει πως ελέγχεται η μνήμη, ο σκληρός δίσκος, το τροφοδοτικό αλλά και ανιχνεύονται τυχόν προβλήματα στην μητρική πλακέτα.

διαγνωστικός έλεγχος

εσωτερικός καθαρισμός

Εσωτερικός Καθαρισμός

Σε κάθε εργασία εγκατάστασης Windows που θα διαπιστωθεί αύξηση στην θερμοκρασία του φορητού προτείνεται ο εσωτερικός καθαρισμός του φορητού σας υπολογιστή ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση και πολλά αλλά προβλήματα που οφείλονται σε αυτή. Γίνεται πλήρης αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός ψήκτρας και ανεμιστήρα επεξεργαστή από σκόνη και χνούδι. 


Δωρεάν Αντίγραφο Ασφαλείας

Στην InfoGate τα δεδομένα σας είναι ασφαλής. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την πλήρη διαγραφή τους (format), δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα αρχεία χρήστη σε δικό μας ή δικό σας αποθηκευτικό μέσο. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των Windows γίνεται επαναφορά δεδομένων. Έτσι διασφαλίζεται η ύπαρξη  όλων των δεδομένων σας, όπως φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα, τα οποία έπειτα μεταφέρονται στην νέα εγκατάσταση.

Αντίγραφα ασφαλείας
γραπτή εγγύηση επισκευής

Πλήρης Ενημέρωση

Στο πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και θέλοντας να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας παρέχουμε αναλυτική γραπτή αναφορά όλων των εργασιών που έχουν γίνει στον υπολογιστή σας. Η αναφορά αυτή αποτελεί και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ξένοιαστε Με Σιγουριά

Με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω εργασιών στον υπολογιστή σας και την σωστή εγκατάσταση και παραμετροποίηση των Windows μπορείτε να απολαύσετε μέγιστες αποδόσεις και ταχύτητες χωρίς να ανησυχείτε για περιττά προγράμματα που καταναλώνουν πόρους ή υπηρεσίες που "βαραίνουν" το σύστημα σας.   

βελτίωση υπολογιστή