Πολύπριζα απλά και ασφαλείας για προστασία του υπολογιστή αλλά και όλων των περιφερειακών από υπερτάσεις και κευραυνοπτώσεις. Επιπλέον πρίζες ταξιδίων

Πολύπριζα