Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 19:37

Αρχική Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση της Γενική Λογιστικής

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Το Pegasus ERP σας επιτρέπει το μετασχηματισμό όλων των κινήσεων που γίνονται στην Εμπορική Διαχείριση  (Αγορές, Πωλήσεις, Δαπάνες, Εισπράξεις/Πληρωμές κτλ) , σε άρθρα της Γενικής Λογιστικής μέσω του module Pegasus Λογιστική. Οι κινήσεις αυτές ΔΕΝ μεταφέρονται απευθείας στη Γενική Λογιστική με τη δημιουργία άρθρων, αλλά με την εκτέλεση ΓΕΦΥΡΑΣ  ώστε να επιλέγετε εσείς το πότε θα γίνει η ενημέρωση. Επιπλέον αυτή η λογική σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τους σχετικούς ελέγχους πριν από τη δημιουργία των Άρθρων. 

Ο ορισμός της γέφυρας υλοποιείται από την επιλογή: [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Γενικής Λογιστικής -> Ορισμός Γέφυρας Λογιστηρίου]. 

Στις εφαρμογές  Pegasus ERP γίνεται χρήση Πρότυπου Λογιστικού Σχεδίου (standard) με 4βάθμιους λογαριασμούς, πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί ο ορισμός της Γέφυρας. Φυσικά, έχετε τη δυνατότητα να παραμετροποιήσετε  βάσει του ΓΛΣ που θα επιλέξετε. 

Αρχικές Ρυθμίσεις Εγκατάστασης

Στο αρχείο genlo_data.zip θα βρείτε δεδομένα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το στήσιμο της Γενικής Λογιστικής και της Γέφυρας. Πριν την χρήση τους διαβάστε προσεκτικά το readme.txt και φυσικά κρατείστε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας.
Νεώτερα δεδομένα μπορείτε να βρείτε στον υποφάκελο genlo\data (αν έχετε το module Γενική Λογιστική)  ή genlogef\data (αν έχετε μόνο το module Γέφυρες Λογιστικής) της εφαρμογής σας. 

Ο φάκελος περιέχει SQL αρχεία τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν στην Εφαρμογή από την επιλογή [Υποστήριξη -> Συντήρηση Κεντρικών Πινάκων -> Restore]. Το αρχείο έχει μία τέτοια δομή:

genlo_data1.png

Συνεπώς από τα παραπάνω αρχεία θα επιλέξετε ποια θα κάνετε restore βάσει του readme.txt

Πώς έχει οριστεί η Γέφυρα με τη Γενική Λογιστική Pegasus;

Στο προκαθορισμένο στήσιμο της λογιστικής (βάσει του Πρότυπου ΓΛΣ της ΤΕΣΑΕ), οι παράμετροι που επηρεάζουν τη δημιουργία των άρθρων είναι οι εξής:

 1. Τύποι Ειδών Αποθήκης & Είδη           
 2. Πελάτες - Προμηθευτές
 3. Κατηγορίες ΦΠΑ
 4. Αιτιολογίες Αποδείξεων : Αποδείξεις Είσπραξης/ Πληρωμής    
 5. Αιτιολογίες Αποδείξεων :  Δαπάνες / Έξοδα                                           

 

Η ενημέρωση γίνεται από όλες τις κινήσεις λογαριασμών που καταχωρείτε στο πρόγραμμα. Τα άρθρα στη Γ.Λ. δημιουργούνται από όλες τις κινήσεις λογαριασμών που καταχωρείτε στο ERP.  Οι λογαριασμοί κινούνται μέσα από τα παρακάτω:

 1. Παραστατικά Πελατών – Προμηθευτών
 2. Αποδείξεις Είσπραξης - Πληρωμής 
 3. Δαπάνες/Έξοδα

Εκτέλεση Γέφυρας  & Έλεγχοι κατά την Ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής

Οι παραπάνω ορισμοί καθώς και η αναλυτική παρουσίαση του Module Γενικής Λογιστικής εμφανίζονται στη Video Παρουσίαση που ακολουθεί. 

Αν η εγκατάστασή σας διαθέτει το module PIM, τότε μπορείτε να εκτελείτε την ανάλογη επικοινωνία, που εκτελεί αυτόματα την γέφυρα με την Λογιστική.
Αν την ορίσετε στον χρονοπρογραμματιστή των windows να εκτελείται π.χ. κάθε 15 λεπτά, θα σας προσφέρει on-line ενημέρωση της λογιστικής σας από τις καταχωρήσεις της εμπορικής διαχείρισης.

Ανάλυση Δημιουργίας Άρθρων στη Γ.Λ.

 1. Παραστατικά Πελατών (Πωλήσεις) / Προμηθευτών (Αγορές)

Παραστατικά Πελατών

Για τη δημιουργία του Άρθρου συνέβαλλαν :

 1. ο λογαριασμός  Γ.Λ. του Πελάτη
 2. ο Τύπος Είδους  Παράμετρος [Ε] που καθορίζει τους λογαριασμούς Πωλήσεων (70)  ή Αγορών (20) καθώς και το 1ο τμήμα του 4ου βαθμού (00) το οποίο μπορεί να αλλάζει βάσει του Τύπου Είδους .
 3. ο κωδικός Λογιστικής  [Φ] από τις κατηγορίες ΦΠΑ 

Παραστατικά Προμηθευτών

 

Για τη δημιουργία του Άρθρου συνέβαλλαν :

 1. ο λογαριασμός  Γ.Λ. του Προμηθευτή 
 2. ο Τύπος Είδους  Παράμετρος [Ε] που καθορίζει τους λογαριασμούς Πωλήσεων (70)  ή Αγορών (20) καθώς και το 1ο τμήμα του 4ου βαθμού (00) το οποίο μπορεί να αλλάζει βάσει του Τύπου Είδους .
 3. ο κωδικός Λογιστικής  [Φ] από τις κατηγορίες ΦΠΑ 

 Σημέιωση: Η Παράμετρος [Ε] του είδους ή του τυπου του, μπορεί να έχει την εξής μορφή: 
             ΠΠ-ΑΑ-ΤΤ@1111111111111@2222222222222<br< a=""> />             ΠΠ= 1ο/βάθμιος Πωλήσεων 
             ΑΑ= 1ο/βάθμιος Αγορών
             ΤΤ = 2 πρώτα ψηφία του 4ου βαθμού 
             Αν στην θέση 9 υπάρχει ο χαρακτήρας @ τότε οι επόμενοι χαρακτήρες αντικαθιστούν τον λογαριασμό πωλήσεων που προέκυψε με τον default τρόπο 
             Αν στην θέση 23 υπάρχει ο χαρακτήρας @ τότε οι επόμενοι χαρακτήρες αντικαθιστούν τον λογαριασμό αγορών που προέκυψε με τον default τρόπο 
Οποτε για παράδειγμα αν έχετε 
Ε
[email protected] 
To είδος θα ενημερώνει κανονικά τον 70 στις πωλήσεις. Στις αγορές θα ενημερώνει το 64.00.00.0024 

             

2.Αποδείξεις Είσπραξης - Πληρωμής

Για τη δημιουργία του Άρθρου συνέβαλλαν :

 1. ο λογαριασμός  Γ.Λ. του Πελάτη/Προμηθευτή
 2. η Αιτιολογία Απόδειξης στην οποία έχουμε ορίσει τους Κωδικούς Λογιστικής [Ε]

3.Δαπάνες/Έξοδα

Για τη δημιουργία του Άρθρου συνέβαλλαν :

 1. ο λογαριασμός  Γ.Λ. του Πελάτη/Προμηθευτή
 2. η Αιτιολογία Απόδειξης στην οποία έχουμε ορίσει τους Κωδικούς Λογιστικής [Ε]

Παράμετροι που επηρεάζουν τη δημιουργία Άρθρων στη Γ.Λ.

1.Τύποι Ειδών Αποθήκης

Τα είδη σας θα πρέπει να έχουν έναν υπαρκτό Τύπο. Αυτός επηρεάζει τους λογαριασμούς που θα ενημερώνονται από τα παραστατικά Πελατών (Πωλήσεις) και Προμηθευτών (Αγορές) για το κάθε είδος.

Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης] ορίζετε τους τύπους των ειδών. Για κάθε τύπο δίνετε τον Λογαριασμό Γέφυρας [Ε] ο οποίος είναι της μορφής ΠΠ-ΑΑ-ΤΤ

ΠΠ: Πρωτοβάθμιος Πωλήσεων
ΑΑ: Πρωτοβάθμιος Αγορών
ΤΤ: Πρώτο τμήμα τέταρτου Βαθμού. Ο τέταρτος βαθμός έχει 4 ψηφία. Τα 2 πρώτα ενημερώνονται από το πεδίο αυτό και τα άλλα 2 από την κατηγορία ΦΠΑ.
π.χ. 70-20-00 για τα εμπορεύματα.

Αν θέλετε ένα είδος να μην ακολουθεί τον συγκεκριμένο κανόνα, τότε θα πρέπει να δώσετε όλο τον λογαριασμό πωλήσεων - αγορών στο είδος (tab Λογιστικά -> Κωδικός Λογιστικής Ε) ως εξής:

ΠΠ-ΑΑ-ΤΤ@ππ.ππ.ππ.ππππ@αα.αα.αα.αααα, όπου
ππ.ππ.ππ.ππππ = Λογαριασμός Πωλήσεων
αα.αα.αα.αααα = Λογαριασμός Αγορών

logi1.png

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τί σημαίνει η επιλογή «Δεν συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων»;

 Αν το τσεκάρετε τότε στην Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων αφαιρούνται από τα παραστατικά οι αξίες και το ΦΠΑ των ειδών που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο. Όμοια και από τις αποδείξεις (Δαπανών) αφαιρούνται οι αιτιολογίες του τύπου. Είναι χρήσιμο αν διαθέτετε για παράδειγμα είδη εγγυοδοσίας.

 

 1. 2. Πελάτες - Προμηθευτές
  Για κάθε Πελάτη - Προμηθευτή ορίζετε τον Κωδικό Λογιστικής του. Αυτός είναι ο λογαριασμός που ενημερώνει τις Χρεώσεις και τις Πιστώσεις του συναλλασσόμενου σε Αγορές, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Πληρωμές. 

logi2.png

 1. 3. Κατηγορίες ΦΠΑ
  Από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Κατηγορίες ΦΠΑ] ορίζετε στον Κωδικό Σύνδεσης Λογιστικής [Φ]  τα 2 ψηφία που θα χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των απαραίτητων λογαριασμών στις Πωλήσεις και τις Αγορές, για κάθε κατηγορία ΦΠΑ. Θυμίζουμε ότι το πρότυπο Λογιστικό Σχέδιο τουPegasus, χρησιμοποιεί 4βάθμιους λογαριασμούς και τα δύο τελευταία ψηφία του 4ουβαθμού προκύπτουν από αυτή τη παράμετρο Φ.

logi3.png

 1. 4. Αποδείξεις Είσπραξης - Πληρωμής
  Όταν καταχωρείτε Αποδείξεις Είσπραξης και Πληρωμής μπορείτε και επιλέγετε συγκεκριμένες Αιτιολογίες π.χ. Μετρητά, Λογαριασμός σε Τράπεζα ΧΧΧ, Επιταγή Πελάτη κοκ. Για να επιλέξετε το Λογαριασμό Λογιστικής [Ε] που θέλετε να ενημερώνουν στη Γενική Λογιστική, πρέπει να πάτε:  [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής  -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων]. Οι αιτιολογίες αυτές έχουν κωδικούς που ξεκινάνε από 1 και 2. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και άλλες αντιγράφοντας την παραμετροποίηση.

logi4.png 

Video Παρουσίαση για τη Καταχώρηση και Παραμετροποίηση των Αποδείξεων

 1. 5. Δαπάνες/Έξοδα
  Οι Δαπάνες καταχωρούνται από τις Αποδείξεις Προμηθευτών (Αποδείξεις και Τιμολόγια Δαπανών). Ο ορισμός των λογαριασμών που θα ενημερώνει η κάθε δαπάνη στη Γενική Λογιστική, γίνεται μέσα από την επιλογή  [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής  -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων].  Οι αιτιολογίες αυτές έχουν κωδικούς που ξεκινάνε από 3 (έναντι 1 & 2 των Αποδείξεων Είσπραξης/ Πληρωμής).

Δείτε τη Video Παρουσίαση για τη Καταχώρηση και Παραμετροποίηση των Δαπανών

Ειδικές Περιπτώσεις Δαπανών:

 • Εξαίρεση Δαπανών από την Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων (ΜΚΦΣ): Για να υλοποιηθεί αυτή η παραμετροποίηση πρέπει στις Αιτιολογίες των συγκεκριμένων δαπανών, να ορίσουμε ένα Τύπο Είδους (ΣΜΕ) ο οποίος δεν συμμετέχει στη ΜΚΦΣ.  [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης]. Βάζουμε √ στη σχετική επιλογή.

Στη συνέχεια μέσα από: [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής  -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων] φτιάχνετε την Αιτιολογία (Δαπάνη) και δίνετε το συγκεκριμένο Τύπο Είδους. 

Μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ: Υπάρχουν Δαπάνες που περνάνε κανονικά στα Έξοδα όμως το ΦΠΑ τους δεν εκπίπτει από τον υπολογιζόμενο Φόρο. Σε  αυτές τις περιπτώσεις ορίζουμε μία Αιτιολογία Απόδειξης όπως τη παρακάτω:

Στη συνέχεια καταχωρούμε με τη κλασική διαδικασία τη Δαπάνη μέσα από τους Προμηθευτές - > Αποδείξεις και επιλέγουμε το σχετικό Παραστατικό. Στις γραμμές Απόδειξης με  (+) επιλέγουμε:

Παρακράτηση Φόρου 20% : π.χ. Για ένα Ελεύθερο Επαγγελματία μία υπηρεσία κοστίζει  100  ευρώ  και το φπα είναι 23 ευρώ. Η παρακράτηση φόρου είναι 20 ευρώ. Αρχικά, θα πρέπει να ορίσουμε στις Αιτιολογίες Αποδείξεων μία Νέα Εγγραφή με τα παρακάτω στοιχεία.

Στη συνέχεια καταχωρούμε με τη κλασική διαδικασία τη Δαπάνη μέσα από τους Προμηθευτές - > Αποδείξεις και επιλέγουμε το σχετικό Παραστατικό. Στις γραμμές Απόδειξης με  (+) επιλέγουμε διαδοχικά:

 1. Καταχώρηση Δαπάνης με ΦΠΑ (100 καθαρά & 23 ΦΠΑ)
 2. Καταχώρηση Παρακράτησης Φόρου με την Αιτιολογία που φτιάξαμε παραπάνω και καταχωρούμε με αρνητικό πρόσημο το ποσό της παρακράτησης. Οπότε παίρνουμε μία εγγραφή της μορφής :

Έξοδα Συναλλαγής από τραπεζικά εμβάσματα: π.χ. Έστω ότι σε ένα έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό προμηθευτή αξίας 100ευρώ προκύπτουν έξοδα συναλλαγής αξίας1 ευρώ. Αρχικά, θα πρέπει να ορίσουμε στις Αιτιολογίες Αποδείξεων μία Νέα Εγγραφή με τίτλο Έξοδα Συναλλαγής η οποία δεν θα συμμετέχει στη Μ.Κ.Φ.Σ. ακριβώς όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε να ορίσετε τους λογαριασμούς που θα ενημερώνονται ή το ποσό που θα πρέπει να καταχωρήσει ο χρήστης.  

Στη συνέχεια καταχωρούμε με τη κλασική διαδικασία τη Δαπάνη μέσα από τους Προμηθευτές - > Αποδείξεις και επιλέγουμε το σχετικό Παραστατικό. Στις γραμμές Απόδειξης με  (+) επιλέγουμε:

 α. Τρόπος Πληρωμής  101 ευρώ (το ποσό που καταθέσατε)
 β. Προμήθεια -1 ευρώ
Οπότε ο προμηθευτής θα πιστωθεί 100 ευρώ (το σωστό) και το -1 ευρώ θα πάει στον κατάλληλο λογαριασμό (προμήθειες τραπεζών) στο ίδιο άρθρο.

Χρέωση 100 ευρώ Προμηθευτής
                                         Πίστωση 101 Μετρητά
                                         Πίστωση -1 ευρώ (προμήθεια)

Αυτοματισμοί Γενικής Λογιστικής 

Οι Αυτοματισμοί παρέχουν πλήθος επιλογών για την ορθή και εύκολη διαχείριση της Γ.Λ.

Γέφυρα από Κινήσεις Εμπορικού: Εκτελείται η ενημέρωση της Γ.Λ. από τις κινήσεις του Εμπορικού Κυκλώματος ERP και δημιουργούνται τα σχετικά ΑΡΘΡΑ.

Έλεγχος Εγγραφών Γέφυρας: Αναφορά στην οποία εντοπίζουμε τυχόν λάθη στην Γέφυρα όπως  μη συνδεδεμένους ή ανύπαρκτους λογαριασμούς, λανθασμένους ορισμούς στου Εμπορικό κοκ. Μπορούμε με ένα κλικ να μεταβούμε στα σχετικά Παραστατικά ή στα Άρθρα για διόρθωση.

Οι δύο ενέργειες αναλύονται στη Video Παρουσίαση εδώ

Διαγραφή Κινήσεων Γέφυρας: Διαγράφει όλα τα Άρθρα που δημιουργήθηκαν κατά την ενημέρωση της Γέφυρας από το ERP. 

Επιτρεπτή Περίοδος Κινήσεων Εμπορικού: Χρήσιμο όταν έχουμε κάνει γέφυρα και έχουμε ελέγξει τη Γ.Λ. για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (πχ μέχρι 31/12/2014). Δεν θέλουμε να κάνει κάποιος κινήσεις στο Εμπορικό Κύκλωμα ERP (με ημερομηνία προγενέστερη της 31/12) και οι οποίες, πέφτοντας με γέφυρα στη Γ.Λ., να αλλοιώσουν την εργασία μας. Συνεπώς ορίζουμε την επιτρεπτή περίοδο καταχώρησης ΝΕΩΝ κινήσεων στο ERP (πχ από 1/1/2015) ώστε να μην επηρεάσουν τις εγγραφές προηγούμενης γέφυρας. 

Οριστικοποίηση Περιόδου: Ουσιαστικά κλειδώνει τις εγγραφές στη Γενική Λογιστική ώστε να μην μπορούν να τροποποιηθούν.

Ακύρωση Οριστικοποίησης Περιόδου: Κάνει άρση της προηγούμενης ενέργειας και επιτρέπει τη καταχώρηση τροποποιητικών εγγραφών. 

Υπολογισμός Συγκεντρωτικών από Γ.Λ.: Πραγματοποιεί τον υπολογισμό της Ετήσιας Συγκεντρωτικής από τις εγγραφές που περιέχει ΜΟΝΟ η Γ.Λ. Στη περίπτωση που έχουμε ήδη κάνει Υπολογισμό από το ERP τότε οι εγγραφές από το ERP και τη Γενική Λογιστική θα εμφανιστούν μαζί και μπορούμε στη συνέχεια να κάνουμε Συγχώνευση της Συγκεντρωτικής. (Μέσα από το [Βάσεις Δεδομένων -> Λογιστήριο -> Συγκεντρωτικές Τιμολογίων]

Ενημέρωση Τροποποιήσεων Παγίων/ Αποσβέσεις Παγίων/Ακύρωση Αποσβέσεων Παγίων: βλέπε σχετική Video Παρουσίαση

 

Ενημέρωση Αποτελεσμάτων: Ενημερώνει τους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων και δημιουργεί τα σχετικά Άρθρα. Ο ορισμός των εγγραφών που θα δημιουργηθούν στους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσα από την επιλογή : [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Γενικής Λογιστικής -> Ορισμός Εγγραφών Αποτελεσμάτων ]

Ενημέρωση Γ.Λ. από Αποσβέσεις Παγίων: Δημιουργεί τα κατάλληλα Άρθρα βάσει των Αποσβέσεων Παγίων που έχουμε ορίσει. 

Μεταφορά Υπολοίπων από Προηγούμενη Χρήση: Δημιουργεί τα Άρθρα ώστε να μεταφερθούν τα υπόλοιπα συγκεκριμένων λογαριασμών από τη προηγούμενη χρήση στη νέα. 

Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής: Δημιουργεί τα σχετικά άρθρα που αφορούν στα διάφορα σενάρια Ανάλυσης του Κόστους. Στα σενάρια Αναλυτικής Λογιστικής ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται οι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής από τις κινήσεις λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής (Γ.Λ.) Πρόσβαση στα Σενάρια έχετε μέσα από ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Γενικής Λογιστικής -> Σενάρια Αναλυτικής Λογιστικής].

Αυτόματη Ενημέρωση Λογιστικού Σχεδίου: Πραγματοποιεί ενημέρωση του Πρότυπου ΓΛΣ που χρησιμοποιεί η ΤΕΣΑΕ στις Εφαρμογές Τεχνολογίας Pegasus . ΠΡΟΣΟΧΗ δεν χρησιμοποιείται όταν έχετε επιλέξει ένα διαφορετικό Λογιστικό Σχέδιο πέραν του Προτύπου ΤΕΣΑΕ.   

Αναφορές Γενικής Λογιστικής:

Γέφυρα με λοιπά Λογιστικά Προγράμματα

Το Pegasus ERP δύναται να «γεφυρώσει» με τα πιο γνωστά Λογιστικά Προγράμματα της αγοράς. Συνεπώς έχετε την ευχέρεια να «επικοινωνήσετε» εύκολα και απλά με την Εφαρμογή του Λογιστή σας, στη περίπτωση που δεν επιθυμείτε να κρατάτε τα Βιβλία σας στην Επιχείρησή σας και μέσα από τη Γενική Λογιστική της Εφαρμογής σας.


Σε αυτήν την περίπτωση:

 1. Θα πρέπει να έχει γίνει αρχικά το στήσιμο της γέφυρας ώστε να ενημερώνονται οι λογαριασμοί σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο που ο λογιστής σας επιθυμεί.
 2. Θα πρέπει να υλοποιηθούν μέθοδοι για την δημιουργία των αρχείων με την γραμμογράφηση που ορίζει το πρόγραμμα του λογιστή σας.
 3. Όταν γίνουν οι παραπάνω ρυθμίσεις η δημιουργία του αρχείου θα γίνεται από την επιλογή [Αυτοματισμοί -> Γενικής Λογιστικής -> Γέφυρα από Κινήσεις Εμπορικού]

Θέλετε τοπικό λογισμικό? - Σας προτείνουμε Pegasus ERP!

Η εφαρμογή Μηχανογράφησης που αναζητάς είναι εδώ! Pegasus μElite: Η Οικονομικότερη Και Αξιόπιστη Λύση Για Το myData Και Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

 • Απεριόριστες θέσεις εργασίας.
 • Αυτόματη διασύνδεση με Γ.Γ.Π για αναζήτηση στοιχείων με το Α.Φ.Μ. 
 • Εύκολη δημιουργία και αποστολή παραστατικών στο myData.
 • Εύκολη αναβάθμιση προγράμματος χωρίς επέμβαση τεχνικού.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω συστήματος ticketing στην ΤΕΣΑΕ.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από InfoGate
 • Μόνο 149€ και με δώρο το πρώτο ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης

Θέλετε διαδικτυακό ERP? - Έχουμε την λύση...Pegasus Web App ERP

Η εφαρμογή Μηχανογράφησης που δουλεύεις από όπου και αν βρίσκεσαι κάθε στιγμή! Pegasus Web App: Η Οικονομικότερη Και Αξιόπιστη Λύση Για Το myData Και Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

 • Απεριόριστοι χρήστες και δυνατότητα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου
 • Αυτόματη διασύνδεση με Γ.Γ.Π για αναζήτηση στοιχείων με το Α.Φ.Μ. 
 • Εύκολη δημιουργία και αποστολή παραστατικών στο myData.
 • Αυτόματη αναβάθμιση προγράμματος χωρίς επέμβαση τεχνικού.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω συστήματος ticketing στην ΤΕΣΑΕ.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από InfoGate
 • Μόνο 149€ και με δώρο το πρώτο ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης
Διαβάστηκε 1504 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2022 22:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Εγχειρίδιο Χρήσης myDATA & Εγγραφή στο myDATA REST API »
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια