Πορτοκαλή 2 ευρώ ---> 2 ώρες + 30λεπτά
Τα Bonus προστίθενται καθημερινά στον λογαριασμό σας μετά απο έλεγχο. Στη περίπτωση κάρτας το bonus προστίθεται άμεσα.
Πράσινη 5 ευρώ --> 8 ώρες
Κόκκινη 20 ευρώ --> 50 ώρες
Κίτρινη 1 ευρώ ---> 1 ώρα + 10λεπτά
Γαλάζια 10 ευρώ --> 16 ώρες
Αν δεν θέλετε να έχετε λογαριασμό 
ζητήστε μία προπληρωμένη κάρτα.
Υπάρχουν κάρτες των 1, 2, 5, 10 και 20 ευρώ.
Σε κάθε κάρτα ενσωματώνεται επιπλέον χρόνος - bonus.
Bonus
05/07/18 : Νο.27 ---> Bonus 3 euro
28/06/18 : Νο.27 ---> Bonus 3 euro
31/05/18 : Νο.79 ---> Bonus 2 euro
16/06/18 : Νο.27 ---> Bonus 3 euro
17/06/18 : Νο.27 ---> Bonus 3 euro
Update Status

Fortnite
LOL
WOT
PC1
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
PC2
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
PC3
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
PC4
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
PC5
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
PC6
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
PC7
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
PC8
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
Update Status PUBG

Player's Battlegrounds
PC1
07-08-2020
PC2
07-08-2020
GAMES IN PLAYSTATION 3 & PLAYSTATION 4
Playstation  3
TEKKEN  6
Playstation  4
PRO Evolution 2019 Becham Edition